Pusat Pengajian Islam At-Taiyyibin

KEMPEN DERMA

PROJEK FASA 1

PUSAT PENGAJIAN ISLAM AT-TAIYYIBIN (PPIT)

TABUNG PEMBINAAN PUSAT PENGAJIAN ISLAM AT-TAIYYIBIN

5584 3510 9316

(No. Fail MAIPK: MAIPK/05-pd/350-AM Jld.2)

Potongan Di bawah Subseksyen 44(6) Akta Cukai Pendapatan 1967:

No.Rujukan:LHDN.01/35/42/51/179-6.8384

Sala hantar Slip transaksi beserta Nama penuh/Syarikat –

No.KP./No.Pendaftaran – Alamat & No.Tel Ke : tabungppit@gmail.com

Pusat Pengajian Islam Ay-Taiyyibin, Kampung Tersusun Tanah Hitam 31200 Chemor, Perak Darul Ridzuan