Pusat Pengajian Islam At-Taiyyibin

MOTTO

TAQWA KELUHURAN PERIBADI DAKWAH

VISI

Mempertingkatkan kefahaman Islam dan Keberdayaan ummah melalui pentas ilmu, pemikiran nabawiah, dakwah dan penyatuan islami

MISI

Mendidik ummah berpandukan Al-Quran dan Al-Hadis serta melestari pemikiran dan cara hidup berlandaskan sunnah Nabi S.A.W mengikut metodologi para ulama’ muktabar

OBJEKTIF

Melahirkan Ummah sebagai Delegasi Wahyu dan Duta Islam yang memiliki Keintelektualan berdasarkan Kualiti dan Realiti bertunjangkan kelestarian pengetahuan, spritual mahupun emosi

“hati Kepada Pendidikan Itu Adalah Pendidikan Pada Hati”